ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 21/12/2017   -   Προκυρήξεις
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Διπλωματικές Εργασίες εκπονούν οι φοιτητές που έχουν μεταβεί στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και βρίσκονται στο 10ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης.
Ακολουθεί ο κατάλογος των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!