ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 20/11/2017   -   Γενικά
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Δ.Ι.Π. στη συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Η ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.Δ.Ι.Π.(τακτικού-αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 30-11-2018.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 30-11-2017, κατά τις ώρες 11:00-12:00 στην Αίθουσα Π22, 1ος όροφος, Μεταβατικό Κτίριο.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!