ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 05/10/2017   -   Φοιτητών
Έναρξη Μαθημάτων ΜΥΕ016 & ΜΥΕ037 & ΜΥΕ045

Η διδασκαλία των μαθημάτων ΜΥΕ016 Ιατρική Πληροφορική και ΜΥΕ045 Αλγόριθμοι Απόκρυψης Πληροφορίας θα ξεκινήσει την εβδομάδα 9-13 Οκτωβρίου 2017, ενώ του μαθήματος ΜΥΕ037 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 6/10/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!