ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 08/09/2017   -   Γενικά
Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Πρωτοετών

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος μετά την ηλεκτρονική σας εγγραφή και μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2017 είναι:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 2 φωτογραφίες
  • Αίτηση Εκτυπωμένη(υπογεγραμμένη είτε ενώπιόν μας είτε πιστοποιημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
  • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού

Χρειάζεται να παρακολουθείτε ανελλιπώς την ιστοσελίδα του Τμήματος για τις ανακοινώσεις που σας αφορούν.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!