ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 23/05/2017   -   Φοιτητών
Κατάταξη μετακινούμενων Φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

H ανακοίνωση αφορά την κατάταξη των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίασή 364/17-5-2017, για τη συμμετοχή τους στην κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!