ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 13/02/2017   -   Γενικά
Ανακοίνωση για την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την οποία απαρτίζουν το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Η Πολυτεχνική Σχολή που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πιστεύουμε ό,τι θα αποτελέσει το:
(i) επίκεντρο Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Αριστείας σε τεχνολογίες αιχμής που θεραπεύουν τα τρία Τμήματα μηχανικών που την απαρτίζουν
(ii) μοχλό καινοτομίας, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο.

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο οποίο εξελίχθηκε το Τμήμα Πληροφορικής το 2013, είναι ένα Τμήμα που διαθέτει προσωπικό διεθνούς εμβέλειας με εκπαίδευση στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, εξαιρετικές κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές και οι απόφοιτοί του έχουν στελεχώσει Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις Πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή εκτός από το ότι προωθεί αποτελεσματικά την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των τριών τμημάτων Μηχανικών θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός εύρωστου πόλου καινοτομίας, συνεργασίας, έρευνας και ανάπτυξης.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!