ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 14/02/2017   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για την έναρξη των επιλογής μαθημάτων ΜΥΕ010 & ΜΥΕ024

Η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής :

  • ΜΥΕ010 Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων
θα ξεκινήσει την εβδομάδα 13-17 Φεβρουαρίου 2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

Για το μάθημα ΜΥΕ024 Παράλληλοι Αλγόριθμοι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξή του.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!