ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 16/12/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Κλιμακούμενη Ομαδοποίηση για Διασύνδεση Εγγραφών με Διατήρηση της Ιδιωτικότητας", Αλέξανδρος Καρακασίδης

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/12/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Κλιμακούμενη Ομαδοποίηση για Διασύνδεση Εγγραφών με Διατήρηση της Ιδιωτικότητας". Ομιλητής θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Καρακασίδης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Kατά το χειρισμό ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων χρηστών, η διαδικασία της διασύνδεσης εγγραφών εγείρει θέματα ιδιωτικότητας. Επομένως, ανακύπτει το πρόβλημα της διασύνδεσης εγγραφών με διατήρηση της ιδιωτικότητας που στοχεύει να αναγνωρίσει τις εγγραφές που ταιριάζουν μεταξύ τους από πολλαπλές πηγές δεδομένων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα των ατόμων που αυτές οι εγγραφές περιγράφουν. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ απαιτητική σε πόρους, αν σκεφτεί κανείς την πληθώρα των διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία, επιπροσθέτως, είναι συχνά χαμηλής ποιότητας. Οι τεχνικές ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται πριν το ταίριασμα των εγγραφών για να απορρίψουν υποψήφιες εγγραφές που είναι απίθανο να ταιριάσουν, ώστε να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας. Ωστόσο, κατά την κλιμάκωση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων, αυτές οι μέθοδοι οδηγούν συχνά σε απώλεια ποιότητας των αποτελεσμάτων. Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιαστεί μια νέα μέθοδος ομαδοποίησης που διατηρεί την ιδιωτικότητα, η Πολύ-Δειγματοληψία με Μεταβατικό Εγκλεισμό για Κρυπτογραφημένα Γνωρίσματα (Multi-Sampling Transitive Closure for Encrypted Fields, MS-TCEF), η οποία βασίζεται στη χρήση συνόλων αναφοράς. Η νέα μέθοδος, βασισμένη σε πλεονάζουσες αναθέσεις εγγραφών σε ομάδες, απορρίπτει αποδοτικά εγγραφές παρέχοντας καλύτερη ανοχή σε σφάλματα και διατηρώντας την ποιότητα των αποτελεσμάτων ενώ παράλληλα κλιμακώνεται γραμμικά σε σχέση με το μέγεθος του συνόλου δεδομένων.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!