ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 25/11/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Ιδιότητες ευστάθειας πολυβηματικών μεθόδων για μη γραμμικές παραβολικές εξισώσεις", Γεώργιος Ακρίβης

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Ιδιότητες ευστάθειας πολυβηματικών μεθόδων για μη γραμμικές παραβολικές εξισώσεις". Ομιλητής θα είναι ο κ. Γεώργιος Ακρίβης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διακριτοποιούμε μια κατηγορία μη γραμμικών παραβολικών εξισώσεων είτε με πεπλεγμένες πολυβηματικές μεθόδους είτε με συνδυασμούς πεπλεγμένων και άμεσων πολυβηματικών μεθόδων. Μελετούμε ιδιότητες ευστάθειας των μεθόδων συνδυάζοντας φασματικές τεχνικές με τεχνικές Fourier και ένα διακριτό επιχείρημα διαταραχών.
Δίνουμε τόσο ικανές όσο και αναγκαίες συνθήκες για την ευστάθεια των μεθόδων. Στην περίπτωση των πεπλεγμένων πολυβηματικών μεθόδων, στην ικανή και την αναγκαία συνθήκη ευστάθειας εμφανίζονται οι ίδιες ακριβώς ποσότητες, με μόνη διαφορά ότι η ικανή συνθήκη είναι γνήσια ανισότητα ενώ η αναγκαία συνθήκη μη γνήσια ανισότητα.
Συνδυάζοντας ευστάθεια και συνέπεια των μεθόδων, οδηγείται κανείς σε βέλτιστης τάξης εκ των προτέρων εκτιμήσεις του σφάλματος διακριτοποίησης. (Η απόδειξη της συνέπειας είναι σχεδόν τετριμμένη στην περίπτωση πολυβηματικών μεθόδων.)

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!