ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 04/11/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Αξιολόγηση και Βελτίωση της Απόδοσης Πρωτοκόλλων Δρομολόγησης σε Δίκτυα VANETs ", Απόστολος Γκάμας

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/11/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Αξιολόγηση και Βελτίωση της Απόδοσης Πρωτοκόλλων Δρομολόγησης σε Δίκτυα VANETs". Ομιλητής θα είναι ο κ. Απόστολος Γκάμας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα δίκτυα Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs) θεωρούνται ειδική περίπτωση των Mobile Ad hoc δίκτυα (MANETs). Η δρομολόγηση σε δίκτυα VANET πρέπει να προσαρμοστεί στα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά τους όπως η υψηλή ταχύτητα και οι κινήσεις σε συγκεκριμένα μοτίβα (λόγω της χρήση των οδών). Σε ένα αστικό περιβάλλον το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο λόγω της ύπαρξης των οικοδομικών τετραγώνων τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ασύρματου σήματος και ένα μικρό μέρος των κόμβων με αυξημένες δυνατότητες διασύνδεσης (κυρίως σε διασταυρώσεις οδών) μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικοί κόμβοι δρομολόγησης και όχι ως απλοί κόμβοι προώθησης δεδομένων. Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές των δικτύων VANETs και θα γίνει σύγκριση της απόδοση των πρωτοκόλλων δρομολόγησης GPCR, GPSR και GPSR-M καθώς επίσης και μίας τροποποιημένης έκδοσης του GPSR (GPSR-N). Το πρωτόκολλο GPSR-N είναι μια επέκταση του πρωτοκόλλου GPSR το οποίο στοχεύει στην δρομολόγηση μηνυμάτων σε κόμβους στην οδό κίνησης του παραλήπτη ώστε το μήνυμα να φτάσει στον τελικό προορισμό του το συντομότερο δυνατόν. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, το πρωτόκολλο GPSR-N παρέχει σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα απόδοσης.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!