ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 14/10/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:SteerSuite: A framework for developing, and evaluating steering behaviours and related applications,Petros Faloutsos

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "SteerSuite: A framework for developing, and evaluating steering behaviours and related applications". Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής κ. Πέτρος Φαλούτσος, Department of Computer Science, York University, Canada.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

We present SteerSuite, a framework that integrates many years of research into a publicly available system for developing applications that involve autonomous agents. SteerSuite includes the necessary infrastructure and a number of popular algorithms to get someone started in the area. In addition, it has a number of unique features, such as the ability to analyze and evaluate different algorithms with set of standardized benchmarks and measures, and an algorithm that steers agents based on space-time footsteps, rather than the traditional particle based approach. We will discuss these unique features of the system with a number of concrete examples, including one that shows how it can be used to detect behaviours of interest in large scale urban simulations.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!