ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 13/05/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Κατάτμηση πλεγματικών επιφανειών για την επεξεργασία και διαχείριση κινούμενων αντικειμένων", Ioannis Fudos

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/05/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Κατάτμηση πλεγματικών επιφανειών για την επεξεργασία και διαχείριση κινούμενων αντικειμένων". Ομιλητής θα είναι ο κ. Φούντος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θα παρουσιαστεί μία νέα μέθοδος για την κατάτμηση της πλεγματικής επιφάνειας αντικειμένων που κινούνται. Τα αντικείμενα μπορούν να είναι και παραμορφούμενα (δηλαδή όχι απαραίτητα αρθρωτά). Αρχικά γίνεται διαμέριση της επιφάνειας σε κάθε στιγμιότυπο της κίνησης (πόζα). Κατόπιν συνδυάζουμε τα τμήματα των ποζών για να δημιουργήσουμε μία υπερ-κατάτμηση (over-segmentation) της πλεγματικής επιφάνειας. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μία αποδοτική μέθοδος για την απλοποίηση του αποτελέσματος αυτού. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί με βάση τοπικές απλουστεύσεις και αποδεικνύεται ότι παράγει πάντα το ίδιο μοναδικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τη σειρά εφαρμογής των απλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται και ένα σχήμα για την οπτικοποίηση της κατάτμησης των επιφανειών των ποζών με ομαλή, φιλική προς το χρήστη μετάβαση από πόζα σε πόζα. θα παρουσιαστούν πειραματικά στοιχεία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της μεθόδου και της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα εργασιών σε εξέλιξη σχετικά με την αναπαράσταση και διαχείριση ακολουθιών ποζών κινούμενων αντικειμένων.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!