ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 22/03/2016   -   Γενικά
Παρουσίαση ΠΜΣ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Το παρακάτω αρχείο αφορά την παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00,
στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Ισογείου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου μας.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!