ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 26/02/2016   -   Γενικά
Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφής μετά από ένσταση-αίτηση θεραπείας

H ανακοίνωση αφορά την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην Γραμματεία του Τμήματος των δικαιούχων μετεγγραφής μετά από ένσταση - αίτηση θεραπείας, η οποία είναι από την Δευτέρα 29/02/2016 έως και την Παρασκευή 4/03/2016.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!