ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 06/11/2015   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Παράλληλα Χαρτοφυλάκια Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης: Πρόσφατες Εξελίξεις και Εφαρμογές", Κωνσταντίνος Παρσόπουλος

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/11/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Παράλληλα Χαρτοφυλάκια Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης: Πρόσφατες Εξελίξεις και Εφαρμογές". Ομιλητής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Παρσόπουλος,  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα Χαρτοφυλάκια Αλγορίθμων (Algorithm Portfolios) έχουν γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη στον χώρο της Βελτιστοποίησης τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για αποδοτικά σχήματα επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης που αξιοποιούν ένα σύνολο αλγορίθμων, οι οποίοι εκτελούνται σειριακά ή παράλληλα με βάση κάποιο σχήμα διαμοιρασμού υπολογιστικών πόρων (χρόνου εκτέλεσης, επεξεργαστών κλπ). Πληθώρα πειραματικών ευρημάτων υποδεικνύει την ανωτερότητα τέτοιων σχημάτων, ως προς την απόδοσή τους, έναντι της εφαρμογής μεμονωμένων αλγορίθμων βελτιστοποίησης. Στην πλειοψηφία τους τα σχήματα αυτά σχεδιάζονται offline και δεν αλλάζουν την δυναμική τους κατά την εκτέλεσή τους. Στην παρούσα ομιλία θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση και στα Χαρτοφυλάκια Αλγορίθμων. Επίσης, θα παρουσιαστεί ένα νέο παράλληλο σχήμα βασιζόμενο σε ένα μοντέλο εμπορικών συναλλαγών. Το νέο σχήμα λειτουργεί δυναμικά, επιτρέποντας στους αλγορίθμους να αλληλεπιδρούν online ανάλογα με την τρέχουσα απόδοσή τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν συνοπτικά αποτελέσματα από δημοσιευμένες εφαρμογές σε NP-hard προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συνδυαστικής.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!