ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 09/09/2015   -   Γενικά
Ηλεκτρονική Προεγγραφή Πρωτοετών έως 17.09 και Έγγραφη έως 22.09

Έχει δοθεί παράταση από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με νέα προθεσμία για τις ηλεκτρονικές προεγγραφές ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, και ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα στο παραπάνω διάστημα, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο.

Αμέσως, και ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ COURIER****

Η διεύθυνση για την αποστολή των δικαιολογητικών για τους επιτυχόντες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ισόγειο Μεταβατικού Κτιρίου
45110 Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:2651007196,7458, 7213

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

Α. Οι επιτυχόντες που ενδιαφέρονται για σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως και τo εξής, επιπλέον δικαιολογητικό:
*Αντίγραφο του εκκαθαριστικού του έτους 2015

Β. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πρέπει να μεταβούν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση για αναλυτικές οδηγίες: http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=7325

Γ. Οι άρρενες φοιτητές: Oι επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως και το εξής, επιπλέον δικαιολογητικό:
*Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται από το Δήμο ή την Κοινότητα διαμονής τους, ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε κάποιες κατηγορίες εισαγομένων όπως από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες και αλλοδαπούς – αλλογενείς δεν θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!