ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 27/03/2015   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Εξόρυξη Γνώσης από Διαδικτυακά Κοινωνικά Δίκτυα και το Περιεχόμενο τους", Παναγιώτης Τσαπάρας

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εβδομαδιαίων σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/03/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Εξόρυξη Γνώσης από Διαδικτυακά Κοινωνικά Δίκτυα και το Περιεχόμενο τους". Ομιλητής θα είναι ο κ. Παναγιώτης Τσαπάρας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από την έκρηξη των κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο. Τέτοια κοινωνικά δίκτυα εμπεριέχουν χρήσιμη πληροφορία, είτε στην δομή τους, είτε στο περιεχόμενο που δημοσιοποιείται σε αυτά από τους χρήστες τους. Η εξαγωγή αυτής της πληροφορίας είναι πολύτιμη για την κατανόηση των δικτύων, αλλά και για πολλαπλές εφαρμογές. Σε αυτή την ομιλία θα εξετάσουμε δύο προβλήματα στην περιοχή της εξόρυξης πληροφορίας από κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακό περιεχόμενο. Το πρώτο πρόβλημα που θα εξετάσουμε αφορά τον χαρακτηρισμό της ισχύος των σχέσεων σε ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο. Για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε την αρχή των Ισχυρών Τριγωνικών Σχέσεων (Strong Triadic Closure), η οποία λέει ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα κοινωνικό δίκτυο δύο άτομα να έχουν μια ισχυρή σχέση με έναν κοινό φίλο και να μην γνωρίζονται καν. Θεωρούμε το πρόβλημα του χαρακτηρισμού των σχέσεων σε ένα κοινωνικό δίκτυο ως ισχυρές ή ασθενείς ώστε να ισχύει η ιδιότητα των Ισχυρών Τριγωνικών Σχέσεων. Διατυπώνουμε το πρόβλημα ως ένα καινούριο πρόβλημα συνδυαστικής βελτιστοποίησης και το μελετάμε θεωρητικά. Παρότι το πρόβλημα είναι NP-δύσκολο, μπορούμε να προσδιορίσουμε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αποτελεσματικοί προσεγγιστικοί αλγόριθμοι με αποδείξιμο λόγο προσέγγισης. Πειράματα με πραγματικά δεδομένα δείχνουν ότι ο χαρακτηρισμός των ακμών που παράγει ο ορισμός μας συμφωνεί με μετρήσεις της ισχύος των σχέσεων στην πράξη. Το δεύτερο πρόβλημα που θα εξετάσουμε αφορά την περίληψη μικρο-κριτικών που εμφανίζονται σε Κοινωνικά Δίκτυα Τοποθεσίας (Location Based Social Networks) όπως το FourSquare. Οι μικρο-κριτικές είναι σύντομες κριτικές (συνήθως κάτω από 200 χαρακτήρες) οι οποίες αποτυπώνουν την άμεση αντίδραση των χρηστών. Είναι συνοπτικές, εύστοχες και περιεκτικές. Όμως, η μεγάλη ποσότητα από τέτοιες μικρο-κριτικές, και η τηλεγραφική φύση τους, κάνει δύσκολο για τους χρήστες να εξάγουν χρήσιμη πληροφορία από αυτές, ειδικά όταν τις διαβάζουν σε κινητές συσκευές. Θεωρούμε το πρόβλημα της δημιουργίας μιας περίληψης μιας συλλογής μικρο-κριτικών για ένα αντικείμενο, η οποία να είναι αντιπροσωπευτική του περιεχομένου, συνοπτική και ευανάγνωστη. Ορίζουμε το πρόβλημα, ως ένα πρόβλημα σύνθεσης μιας νέας “κριτικής” χρησιμοποιώντας αποκόμματα από πλήρεις κριτικές. Για να ισορροπήσουμε μεταξύ συνοπτικότητας και αντιπροσωπευτικότητας, διατυπώνουμε το πρόβλημα μας χρησιμοποιώντας την αρχή της Περιγραφής Ελάχιστου Μήκους (Minimum Description Length). Προτείνουμε προσεγγιστικούς και ευριστικούς αλγορίθμους και τους αξιολογούμε χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα που συλλέξαμε από το Foursquare και το Yelp. Δείχνουμε ότι οι περιλήψεις που παράγουν οι αλγόριθμοι μας είναι καλύτερες από υπάρχουσες κριτικές καθώς και από αυτές που παράγουν υπάρχουσες τεχνικές.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!