ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 18/02/2015   -   Ομιλίες
Ημερίδα Εργασίας σε Γραφικά Υπολογιστών

Ημερίδα εργασίας σε γραφικά υπολογιστών την Παρασκευή, 20/2/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Η ημερίδα θα αρχίσει με την ομιλία του κ. Παπαϊωάννου στα πλαίσια των σεμιναρίων του Τμήματος με τίτλο: "Εύρωστη Ανασύσταση Κατακερματισμένων Τρισδιάστατων Αντικειμένων". Το πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!