ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 13/01/2015   -   Φοιτητών
Επείγουσα Ανακοίνωση
Επείγουσα ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής σχετικά με τη δυνατότητα εξέτασης μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνου στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2015. Παρακαλούμε να ελέγξετε τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί αυτόματα από τη Γραμματεία για την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2015 και εάν υπάρχει κάποιο μάθημα που δεν θα επιθυμούσατε να εξεταστείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο 2651007458 είτε με email στο pangelop@cc.uoi.gr.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!