ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 05/01/2015   -   Φοιτητών
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη Μεταφορά θέσεων εισαγωγής με Οικονομικά κριτήρια - Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
Δελτίο Τύπου

Μεταφορά θέσεων εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με οικονομικά κριτήρια κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 να εισέλθουν από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» προκειμένου να ενημερωθούν για το Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής στο οποίο οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα δέχεται τα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015. Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!