ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 27/11/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση επιτυχόντων μεταφοράς θέσεων εισαγωγής ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Τα παρακάτω αρχεία περιέχουν τους επιτυχόντες μεταφοράς θέσεων εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και των δύο φάσεων(αποτελέσματα 27.11.2014 & 10.12.2014). Καλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και δηλώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!