ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 20/11/2014   -   Γενικά
Επείγουσα Ανακοίνωση
Επείγουσα Ανακοίνωση

Λόγω Τεχνικών Εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο Μεταβατικό Κτίριο (Κτίριο Διοίκησης) την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 δεν θα είναι εφικτή η εξυπηρέτηση των φοιτητών και του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Πληροφορικής.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!