ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 17/10/2014   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Ιδιότητες ευστάθειας μεθόδων ανάδρομων διαφορών για παραβολικές εξισώσεις"

Σεμινάριο Τμήματος

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης εβδομαδιαίων σεμιναρίων του τμήματος διοργανώνεται η δεύτερη διάλεξη να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/10/2014 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.
Ομιλητής θα είναι ο κ. Γ. Ακρίβης και o τίτλος της διάλεξης «Ιδιότητες ευστάθειας μεθόδων ανάδρομων διαφορών για παραβολικές εξισώσεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διακριτοποιούμε μια κατηγορία μη γραμμικών παραβολικών εξισώσεων με συνδυασμούς πεπλεγμένων και άμεσων μεθόδων ανάδρομων διαφορών. Μελετούμε ιδιότητες ευστάθειας των μεθόδων με την τεχνική της ενέργειας. Δίνουμε τόσο ικανές όσο και αναγκαίες συνθήκες για την ευστάθεια των μεθόδων. Συνδυάζοντας ευστάθεια και συνέπεια των μεθόδων, οδηγείται κανείς σε βέλτιστης τάξης εκ των προτέρων εκτιμήσεις του σφάλματος διακριτοποίησης. (Η απόδειξη της συνέπειας είναι σχεδόν τετριμμένη στην περίπτωση πολυβηματικών μεθόδων.)
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!