ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 03/10/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για Πρωτοετείς Φοιτητές σχετικά με το μειωμένο εισιτήριο
Η ανακοίνωση αφορά έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους Πρωτοετείς Φοιτητές. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι πρωτοετείς φοιτητές κατά την μετακίνησή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς με την επίδειξη της Βεβαίωσης Εγγραφής και της Αστυνομικής τους ταυτότητας μπορούν να κάνουν χρήση του μειωμένου κομίστρου.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!