ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 15/09/2014   -   Γενικά
Aίτηση Πρόθεσης Μετεγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών κατά την Εγγραφή τους
Ακολουθεί επιστολή του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις μετεγγραφές των Πρωτοετών φοιτητών. Συγκεκριμένα πρέπει οι πρωτοετείς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή στο τμήμα εισαγωγής να δηλώνουν αν προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο παρακάτω έγγραφο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!