ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 15/09/2014   -   Ομιλίες
Διάλεξη με τίτλο 'Σύγχρονοι Αλγόριθμοι στη Θεωρία Συνδυαστικών Πινάκων'

Διαλεξη του Prof. Ilias S. Kotsireas , την Δευτέρα 15/09/2014 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του κτιρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τίτλος: "Σύγχρονοι Αλγόριθμοι στη Θεωρία Συνδυαστικών Πινάκων"

Περίληψη

Οι συνδυαστικοί πίνακες (όπως για παράδειγμα οι πίνακες Hadamard και οι πίνακες στάθμισης) έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών που εκτείνεται από την Θεωρία Κωδίκων και τις Τηλεπικοινωνίες μέχρι τους Κβαντικούς Υπολογιστές και την Κρυπτογραφία. Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες και πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα της θεωρίας συνδυαστικών πινάκων. Επίσης θα παρουσιαστούν μέθοδοι κατασκευής συνδυαστικών πινάκων αλλά και σύγχρονοι αλγόριθμοι εύρεσής τους. Οι αλγόριθμοι κατασκευής βασίζονται κατεξοχήν σε τεχνικές Θεωρίας Ομάδων, Θεωρίας Αριθμών και Γραμμικής Άλγεβρας, ενώ αντίστοιχα οι αλγόριθμοι εύρεσης προέρχονται από την κατηγορία της Διακριτής και Μεταευρετικής Βελτιστοποίησης. Η υλοποίηση και εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών αποτελεί σημαντική ερευνητική πρόκληση τόσο στην σειριακή όσο και στην παράλληλη εκδοχή τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν διάφορες κατηγορίες ανοικτών προβλημάτων που αποτελούν σύγχρονο αντικείμενο έρευνας.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!