ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 23/05/2014   -   Γενικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων στην Διεύθυνση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων: Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Για την επιλογή των φοιτητών που θα μετακινηθούν, επιπλέον της απαίτησης οι φοιτητές να μην έχουν αποφοιτήσει και να έχουν ικανοποιητική γνώση της γλώσσας που ζητείται, ως κριτήρια επιλογής θεωρούνται ο βαθμός επίδοσης των φοιτητών και το πλήθος των μαθημάτων που οφείλουν τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Erasmus.

Πληροφορίες σχετικά με τις Διμερείς Συμφωνίες θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!