ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 22/05/2014   -   Γενικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ 2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
(i) Κινητικότητα για Σπουδές
(ii) Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση
Περίοδος υποβολής αιτήσεων 20/05/2014 έως 09/06/2014

Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων δημοσιεύει την Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις δράσεις
(i) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές (learning ή study) και
(ii) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση (traineeship) του προγράμματος Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό Ετος 2014-15 (και συγκεκριμένα για κινητικότητες που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2014 έως 30/09/2015).

Το πλήρες κείμενο με τις Γενικές Πληροφορίες για την κινητικότητα φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus+ που θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά κάθε υποψήφιος, καθώς και η Προκήρυξη και οι σχετικές Αιτήσεις είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+: http://erasmus.uoi.gr/greek.html

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν επίσης να μελετήσουν:
1. Παρουσίαση (powerpoint) του προγράμματος Erasmus+
2. Τον πίνακα με τις Διμερείς Συμφωνίες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας (αφορά στην κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές)
3. Υπόδειγμα Motivation Letter (αφορά στην κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση)
4. Placement Offers (αφορά στην κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση)

Χρονοδιάγραμμα Προκήρυξης Οι ημερομηνίες της Προκήρυξης (έναρξη – λήξη) και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ορίζονται ως εξής:

Έναρξη: 20 Μαΐου 2014
Λήξη: 9 Ιουνίου 2014

Επικοινωνία: T. 26510-07519, 07264 Ε. erasmus@uoi.gr

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!