ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 15/05/2014   -   Προκυρήξεις
Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ, για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15
Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος, των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους για την εισαγωγή τους, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική,  παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη  20 Μαίου 2014.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!