ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 14/02/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενο αρχείο) στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!