ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 11/12/2013   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σχετικά με τη Δήλωση Μαθημάτων
Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ότι η δήλωση μαθημάτων του 1ου εξαμήνου έχει γίνει ΑΥΤΟΜΑΤΑ από την Γραμματεία του Τμήματος.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!