ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 28/11/2013   -   Προκυρήξεις
Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ το εαρινό εξάμηνο 2013-14
Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, η οποία προθεσμία λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2013, παρατείνεται μέχρι και 18 Δεκεμβρίου 2013, η δε συνέντευξη των υποψηφίων (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2014 αντί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2013.

Η πλήρης ανακοίνωση περιλαμβάνεται στο παρακάτω έγγραφο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!