ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 12/11/2013   -   Φοιτητών
Υποδοχή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Την Τρίτη, 12/11/2013 και ώρα 13:15 - 14:00, θα γίνει η υποδοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, στην αίθουσα σεμιναρίων. Η εκδήλωση αφορά όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και κυρίως αυτούς που έγιναν δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες στο τρέχον εξάμηνο. Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
  • Παρουσίαση του ΠΜΣ του Τμήματος
  • Βασικά σημεία του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Ενημέρωση για το ΙΕΕΕ Student Branch και άλλα θέματα
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!