ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 09/10/2013   -   Φοιτητών
Ενημέρωση φοιτητών για τη δυνατότητα λήψης διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής
Την Τετάρτη, 9 Οκτ. στις 12:00 στην αίθουσα Ι5 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος (δευτέρου έτους και πάνω) σχετικά με τη δυνατότητα για την απονομή του τίτλου σπουδών "Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής".
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!