ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 17/01/2013   -   Ομιλίες
Διάλεξη με τίτλο: Διαβάθμιση Δεδομένων με βάση την Ποικιλομορφία (diversity)
Διάλεξη της Αν. Καθηγήτριας κας Ευαγγελίας Πιτουρά , την Πέμπτη 17/1/2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του κτιρίου Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περίληψη

Πρόσφατα, η ποικιλομορφία (diversity) έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον ως ένα μέσο διαβάθμισης των δεδομένων συμπληρωματικού αυτού της σχετικότητας (relevance). Η ποικιλομορφία αναφέρεται στην επιλογή αποτελεσμάτων τέτοιων ώστε πέρα από τη σχετικότητά τους ως προς την ερώτηση να καλύπτουν διαφορετικά θέματα, να είναι καινούργια (novel) ή διαφορετικά μεταξύ τους (dissimilar). Θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα που αφορούν (α) τον υπολογισμό της ποικιλομορφίας σε συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και (β) ένα νέα γράφο-θεωρητικό ορισμό της ποικιλομορφίας που επιτρέπει προσαρμοζόμενο βαθμό ποικιλομορφίας. Τέλος, θα αναφερθούμε σύντομα σε τρέχουσα δουλειά μας που αφορά τον υπολογισμό ιστορικών ερωτήσεων (δηλαδή ερωτήσεων που αφορούν περασμένες χρονικές στιγμές) σε μεγάλα γραφήματα όπως αυτά που μοντελοποιούν κοινωνικά δίκτυα.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!