ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 28/09/2012   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση σχετικά με τις Δηλώσεις Μαθημάτων του ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013
Ανακοίνωση σχετικά με την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013, η οποία είναι από 8/10/2012 έως και 19/10/2012. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο παρακάτω αρχείο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!