ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 06/09/2012   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση αναφορικά με την συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS
Το παρακάτω αρχείο αφορά τη δημοσίευση της Προκήρυξης για την (i) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές και την (ii) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση. Σας πληροφορούμε ότι προκηρύσσονται 25 θέσεις και για τις δύο δράσεις για όλα τα Τμήματα του παν/μιου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιλέξιμες δραστηριότητες από 01/01/2013 έως 30/09/2013. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 10/09/2012 έως 28/09/2012.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!