ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 31/07/2012   -   Φοιτητών
Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών
Το παρακάτω έγγραφο περιέχει το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Προπτυχιακών Μαθημάτων που προέκυψε μετά από αλλαγές που αποφασίστηκαν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής. Περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρχουν στον οδηγό σπουδών του Τμήματος που θα εκδοθεί σύντομα.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!