ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 10/05/2012   -   Γενικά
Πρόσληψη μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Πληροφορικής το 2012
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Πληροφορικής το 2012. H προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών είναι η 18η Μαΐου 2012. Περισσότερες πληροφορίες περιέχει το ακόλουθο έγγραφο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!