ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 10/04/2012   -   Φοιτητών
Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Η υποβολή εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα γίνει από 23 Απρίλη έως 04 Μαΐου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!