ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 20/03/2012   -   Φοιτητών
Ημερίδα για την Πρακτική άσκηση φοιτητών με θέμα :"Τα Νέα Προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στην ΕΧΑΕ "
Το παρακάτω αρχείο αφορά το πρόγραμμα της ημερίδας σχετικά με την Πρακτική Άσκηση φοιτητών στην ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ).
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!