ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 24/01/2012   -   Γενικά
5ο Συνέδριο NumAn, στο Παν/μιο Ιωαννίνων (5-8 Σεπτεμβρίου 2012)
Το Τμήμα Πληροφορικής είναι χορηγός και συμμετέχει στη διοργάνωση του 5ου Συνεδρίου Αριθμητικής Ανάλυσης (NumAn 2012), το οποίο θα πραγματοποιηθεί 5-8 Σεπτεμβρίου 2012 στον χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://users.uoi.gr/numan2012).
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!