ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 12/12/2011   -   Γενικά
Προ-ανακοίνωση πρωτοβουλίας για σεμινάρια και διαγωνισμό καινοτομίας
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου σχεδιάζουν την διεξαγωγή ταχύρυθμου κύκλου μαθημάτων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία καθώς και αντίστοιχου διαγωνισμού επιχειρηματικών σχεδίων. Το πιθανότερο χρονικό πλαίσιο είναι ο Μάρτιος 2012. Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έρθουν σε επαφή με τα μέλη της επιτροπής Ιστότοπου & Προβολής του τμήματός μας.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!