ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 28/09/2011   -   Γενικά
Νέος οδηγός σπουδών 2011-12 και βοήθημα διαδικασιών και υποχρεώσεων
Στα χρήσιμα έγγραφα, μπορείτε να βρείτε τον νέο Οδηγό Σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Επίσης, στον ίδιο χώρο, έχουμε ετοιμάσει έναν δισέλιδο οδηγό με τίτλο "Διαδικασίες και υποχρεώσεις για φοιτητές με μια ματιά" που ελπίζουμε ότι θα διευκολύνει τον προπτυχιακό φοιτητή.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!