ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 22/02/2011   -   Φοιτητών
ΕΠΕΙΓΟΝ: Δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών 1ου έτους
Με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όσοι πρωτοετείς φοιτητές
δεν έκαναν δήλωση μαθημάτων για το Α εξάμηνο, μπορούν να κάνουν τη σχετική δήλωση
στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!