ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Σαββάτο, 10/01/2009   -   Προκυρήξεις
Ημερομηνίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009
Το Τμήμα Πληροφορικής καλεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων διδακτόρων που είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής να καταθέσουν αιτήσεις για πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντωντη διεξαγωγή φροντιστηρίων εργαστηριακών ασκήσεωνεποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων για το έτος
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!