ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 16/12/2019   -   Φοιτητών
Αλλαγή Προγράμματος Μαθημάτων - Τετάρτη 18/12/2019

Λόγω διεξαγωγής προόδου την Τετάρτη 18.12.2019 το πρόγραμμα διδασκαλίας τροποποιείται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα μόνο για την συγκεκριμένη ημέρα (αλλαγές στα μαθήματα του 1ου έτους και στα επιλογής μαθήματα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων)

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!