ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 04/12/2019   -   Γενικά
Ανακοίνωση για τους αιτούντες αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων μετεγγραφής 2019-2020

Καλούνται οι αιτούντες αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων μετεγγραφών του ακαδ. έτους 2019-2020 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής για να καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση ένστασης(με το γνήσιο της υπογραφής), την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην εν λόγω αίτηση να προσκομίσουν

από την Πέμπτη 5/12/2019 έως και τη Δευτέρα 9/12/2019.

προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την σχετική αίτηση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
H κατάθεση των δικαιολογητικών δεν συνιστά εγγραφή στο Τμήμα στην παρούσα φάση.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!