ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 29/01/2019   -   Φοιτητών
Εξέταση Αγγλικά Ι & Αγγλικά ΙΙ

Οι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος ως εξής:

Αγγλικά Ι

  • Οι φοιτητές με επώνυμο από Αθανασόπουλος έως Κωνσταντινίδης θα έρθουν 3.00-6.00 μ.μ.
  • Οι φοιτητές με επώνυμο Κωνσταντούλας έως Χρυσοστομίδης θα έρθουν 6.00-9.00 μ.μ.
Εξαιρούνται βέβαια όσοι φοιτητές έχουν περάσει το placement test.

Αγγλικά II
Οι φοιτητές θα έρθουν κανονικά στις 6.00 μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!