ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 17/01/2019   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος_Ομιλίες σε Θέματα Δικτύων

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πάνω σε θέματα Δικτύων.
Το πρώτο σκέλος των ομιλιών θα γίνει την Πέμπτη, 17/1/2019 και την Παρασκευή 18/1/2019. Όλες οι ομιλίες θα δοθούν στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα των ομιλιών (και των δύο ημερών)ακολουθεί.

Πρόγραμμα Πέμπτη 17/1/2019

Πρόγραμμα Παρασκευή, 18/1/2019

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!